kop
 
 

Accompagna: uw ouder in goede handen,
ondersteuning bij uw zorgtaak!


Naarmate je ouders op leeftijd komen en alleen komen te staan, voel je je als kind vaak extra verantwoordelijk voor hun zorg en welzijn. Soms lukt het niet om die optimale zorg en aandacht te bieden, omdat je ver weg woont, het druk hebt met je gezin of baan, de familieband juist een belemmering vormt of omdat je als mantelzorger al overbelast bent. Extra ondersteuning door iemand die zich medeverantwoordelijk voelt kan dan een uitkomst zijn. Accompagna kan u zorg uit handen nemen.
U kunt Accompagna inzetten als gesprekspartner voor uw ouder, voor culturele en ontspannende activiteiten, maar ook voor zorgondersteunende taken.

U bepaalt op welke manier ik u het beste kan ondersteunen, hoeveel tijd ik met uw ouder doorbreng en wat mijn bevoegdheden zijn. U kunt ook bij mij terecht als u zich zorgen maakt over uw ouder en dit met mij wilt bespreken. Andersom kunt u erop rekenen dat ik belangrijke dingen die bij uw ouder spelen of die ik signaleer met u bespreek. Vanzelfsprekend met respect voor ieders privacy.

Is bij uw partner of ouder de diagnose dementie gesteld? Ook dan kunt u gebruik maken van de diensten van Accompagna. Accompagna is uw gesprekspartner, houdt uw ouder of partner gezelschap en ondersteunt u bij uw zorgtaak. Samen proberen we ook van deze – vaak zware – fase in het leven een periode te maken die ertoe doet, die menswaardig en betekenisvol is voor alle betrokkenen.

  zorg
disclaimer
footer
facebook linkedin twitter